Technische profielen die optimaal matchen met jouw opdracht

Je voordeel als ondernemer

 • Aan de zoektocht naar het geschikte technisch profiel zijn geen kosten verbonden.
 • Pas wanneer onze medewerker bij jou aan de slag is, worden de gepresteerde uren in rekening gebracht.
 • Een flexibele oplossing want de technische medewerker staat op onze loonlijst.
 • We nemen alle HR-taken voor onze rekening.
 • Je krijgt het technisch profiel waarnaar je op zoek bent, met de juiste kennis, ervaring en werkattitude.
 • Dankzij het overeengekomen all-intarief kan je perfect je budgetplanning volgen.
 • Medewerkers kunnen meteen aan de slag dankzij de juiste briefing en veiligheidskledij.
 • We volgen het project proactief op en staan in voor bijkomende opleidingen.

1. Intakegesprek

Om informatie te krijgen over het technische profiel dat optimaal aansluit bij jouw opdracht, maken we een afspraak. We luisteren naar wat belangrijk is voor je bedrijf en bespreken de jobinhoud, de bedrijfscultuur en de werkomstandigheden waarin onze medewerker zal werken.

2. Zoektocht op basis van de functievereisten

Op basis van ons gesprek gaan we na of we medewerkers hebben die beschikbaar zijn voor jouw opdracht. Ook technische profielen in ons wervingsbestand, komen in aanmerking. We doen daarnaast een beroep op meerdere specifieke selectiekanalen.

Contacteer ons

3. Selectie en voorstelling van de kandidaten

We hebben heel wat technische en psychologische kennis in huis om kandidaten te screenen. De selectie van de technische profielen gebeurt op basis van volgende matchcriteria: 

 • kennis
 • ervaring
 • attitude
 • persoonlijkheid

Alle kandidaten worden onderworpen aan tests om inzicht te krijgen in hun mogelijkheden. We contacteren bovendien enkele referenties die ons meer over hen kunnen vertellen.

Aan de hand van een vertrouwelijk rapport stellen we je enkel die mensen voor waarvan we overtuigd zijn dat ze beantwoorden aan de omschrijving die we van jou hebben ontvangen. Op basis daarvan kan vervolgens een kennismakend gesprek gepland worden.

4. Voorbereiding op de eerste werkdag

Uiteindelijk kies je naar welke kandidaat jouw voorkeur uitgaat. Zodra je keuze gemaakt is, maken we afspraken over de start van de opdracht. We zorgen ervoor dat onze medewerker:

 • uitgebreid gebriefd wordt over de jobinhoud en de activiteit van je bedrijf
 • perfect op de hoogte is van de praktische werkafspraken
 • over het nodige werkmateriaal, zoals pc, software, …, beschikt
 • over de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikt
 • meteen kan renderen in jouw project

Op de eerste werkdag staan we op de werkvloer om de start van onze medewerker mee te begeleiden en te zorgen dat alles vlot verloopt.

Contacteer ons

5. Nabijheid vinden we belangrijk

Zolang de opdracht duurt zullen we de vinger aan de pols houden. Je kan ons steeds vlot bereiken met vragen en opmerkingen. Ook onze medewerker weet dat we snel en flexibel reageren op zijn bekommernissen, zodat dit voor jou geen extra belasting wordt.

6. Vinger aan de pols

Op regelmatige basis bespreken we het verloop van de opdracht en de manier waarop onze technicus die invult. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst die zowel jij en onze medewerker onafhankelijk van elkaar invullen. 

Voor jouw specifieke opdracht zoeken we een technische medewerker die snel aan de slag kan gaan en door zijn ervaring en ambitie en door onze betrokkenheid meteen rendeert. 

Maak een afspraak